جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام
45 بازدید
محل نشر: مجله فقه و حقوق،شماره 1سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی