ارتباط اخلاق و سیاست جنایی
48 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی